доц. д-р Велин Кралев
ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград | Природо-математически факултет | Катедра по информатика |


 

РЕСУРСИ

Изтеглете от тук TCPP

В install.htm е описано, че преди да се стартира самата инсталация трябва да се инсталират първо:

• Microsoft .NET Framework v1.1 - това e в папката dotNETRedist, файл: dotnetfx.exe.

• Microsoft .NET Framework v1.1 SP1 - това е също в папката dotNETRedist, файл: NDP1.1sp1-KB867460-X86.exe.

• Microsoft .NET Framework SDK v1.1 - това е в папката dotNETSDK, файл: setup.exe. Трябва да се включат и трите опции.

• Microsoft XML Core Services (MSXML) v4.0 SP2 - това е в папка MSXML, файл: msxml.msi.

• Microsoft Visual J# .NET v1.1 Redistributable - това е в папка dotNETJSharp, файл: vjredist.exe.

Сега вече се стартира файла Install.exe от основната папка.

Регистрационния файл е reg740.txt. Този файл трябва да се копира в HOME директорията на акаунта Ви, т.е.: <root>\Users\<username>

След като се стартира средата може да се направи следната настройка:

   - от главното меню се избира Tools|Options...

   - след това най-долу в левия списък има възел: Debugger Options, като се селектира възела в секцията [General] в дясно се маха отметката на: [ ] Integrated debugging. 

Изтеглете от тук bat файл за стартиране на Turbo C++