доц. д-р Велин Кралев
ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград | Природо-математически факултет | Катедра по информатика |


Електронните учебни материали вече са налични в:

https://dlearning.swu.bg/