МАТЕМАТИЧЕСКИ ОСНОВИ НА КОМПЮТЪРНАТА ГРАФИКА

Лабораторни упражнения

Упражнение № 1: Въведение в интегрираната среда за разработка на Turbo C++ Builder

Упражнение № 2: Работа с прозорци и диалогови съобщения

Упражнение № 3: Използване на елементарни аритметични операции. Компонентът ActionList. Изработване на прост калкулатор.

Упражнение № 4: Работа с обектите Shape, TrackBar, ScrollBox и PaintBox

Упражнение № 5: Работа със звукови файлове и изображения

Упражнение № 6: Използване на писалката и четката от платното за рисуване

Упражнение № 7: Рисуване на фигури по време на изпълнение на програмата

Упражнение № 8: Промяна на свойствата на писалката и четката по време на изпълнение

Упражнение № 9: Криви на Безие и други криви

Упражнение № 10: Хилбертови криви

Упражнение № 11: Разработване на програма „Календар и аналогов часовник”

 

Теми за реферат

ВАЖНО:
Краиният срок за предаване на реферати и курсови работи е 06.12.2013 г. Подпис в книжката ще се дава само на онези студенти, които са предали реферат.