МУЛТИМЕДИЙНИ БАЗИ ОТ ДАННИ
(упражнения)

Лабораторни упражнения

1. Мултимедийни бази от данни: основни понятия, техники и приложения. (1 седм.)
Възлагане на курсови проекти и реферати.

2. Проектиране на релационната база от данни към курсовия проект. (2 седм.)

3. Проектиране на графичния потребителски интерфейс на мултимедийно приложение и свързането му с базата от данни. (3 седм.)
Свалете необходимата база от данни от тук!

4. Проектиране на главния прозорец и прозореца с информация за разработчика и самото приложението. (4 седм.)
Свалете необходимите изображения!

5. Проектиране и обработване на събития в прозореца "Категории". (5 - 6 седм.)

6. Проектиране и обработване на събития в прозорец “Клипове“. (7 - 10 седм.) Свалете необходимите изображения!

7. Разработване на помощ към приложението. (11 - 12 седм.)

8. Изготвяне на ръководство за потребителя. (13 седм.)

9. Защита на курсови проекти и реферати. (14 седм.)

10. Допълнителен проект (15 седм.)
Този проект реализира задача за решаване на клетъчен автомат основан на правилата на Фон-Нойман. Проекта е предназначен за студентите, които не са разработили първия проект или искат да повишат получената оценка върху текущия контрол.


 

Теми за реферати


ВАЖНО:
Крайният срок за предаване на реферати и курсови проекти е 14.10.2016 г. Заверка ще се дава само на онези студенти, които са предали реферат и/или курсов проект.