Информационни технологии
(упражнения)

Упражнение № 1: Проверка на входното равнище на знанията и уменията на използване на ИТ. (1 час)

MS Word

Упражнение № 2: Основни принципи в компютърната текстообработка. (1 час)   

Упражнение № 3: Форматиране на параграфи и странициране. (1 час)  

Упражнение № 4: Работа с таблици и графични обекти. (1 час)   

Упражнение № 5: Използване на стилови шаблони. Създаване и модификация на стил. Автоматично генериране на съдържанието. (1 час)

Упражнение № 6: Контролно върху модул "Текстообработка". (1 час)
Материали за контролно 1

MS Excel

Упражнение № 7: Електронни таблици. Потребителски настройки на MS Excel. Работа с работните листове. Техники за селектиране. Въвеждане на данни. Вмъкване и изтриване на редове, колони и клетки. Техники за въвеждане на данни - Auto Complete, Auto Fill, Fill Series. (1 час)

Упражнение № 8: Извършване на изчисления и работа с формули. Използване на функции във формулите. Относителни и абсолютни адреси. Извличане на данни от списък. Сортиране на списък с данни. (2 час)

Упражнение № 9: Форматиране на данни в MS Excel. Подравняване. Шрифтове, стил и размер на символите, допълнителни ефекти. Рамки и запълване. (1 час)

Упражнение № 10: Създаване и редактиране на диаграми. Допълнителни настройки на диаграмите. Преглед и печат на документи в MS Excel. Допълнителни настройки за печат. (1 час)

Упражнение № 11: Контролно върху MS Excel.
Материали за контролно 2

MS PowerPoint

Упражнение № 12: Презентации - основни елементи. Създаване на презентация. Правила при представянето на информацията пред публика. Поставяне на ефекти. Използване на хипервръзки в презентации. Съхраняване на презентация в Web формат. (2 час)

Упражнение № 13: Разработка на самостоятелна презентация и защита на проекта пред публика. (1 час)
Темата на презентацията е "Моят роден град (село)". Трябва да съдържа около 10 слайда, като има титулен слайд, изложение и завършва с литература. Поднесената информация трябва да бъде богато илюстрирана със снимков материал. Презентацията трябва да бъде изпратена на електрония адрес на преподавателя и да бъде презентирана пред аудитория.

ВАЖНО!!!
Оценки от текущия контрол можете да намерите тук.
Заверка ще получат само онези студенти, които са направили двете контролни и двете домашни върху MS Word и MS Excel, и презентацията на MS PowerPoint.