ПРОГРАМИРАНЕ С DELPHI И C++ BUILDER

Теми за лабораторни занятия

Упражнение № 1: Интегрирана среда за разработка на Delphi и на C++ Builder

Упражнение № 2: Работа с прозорци и диалогови съобщения

Упражнение № 3: Използване на елементарни аритметични операции. Компонентът ActionList. Изработване на прост калкулатор.

Упражнение № 4: Видове рамки на прозорци. Радио бутони. Полета за отметка. Цветова кутия. Списъци.

Упражнение № 5: Работа с обектите Shape, TrackBar, ScrollBox и PaintBox

Упражнение № 6: Разработване на програма за проверка на ЕГН на български граждани

Упражнение № 7: Разработване на програма „Календар и аналогов часовник”

Упрожнение № 8: Разработване на уеб браузър

 

Задания за индивидуална разработка (курсова работа)

ВАЖНО:
Краиният срок за предаване на курсовите работи е 06.12.2013 г. Подпис в книжката ще се дава само на онези студенти, които са предали разработките на време.