Оценки от текущ контрол

 

 

Текущ контрол за учебната 2017-2018 година

Летен семестър

No Дисциплина Специалност
1. Компютърен дизайн на печатни и рекламни материали Информационни системи и технологии 2
Информатика 2
2. Практикум по web дизайн Информатика 2
3. Софтуерни технологии Информатика 4
4. Информатика и статистика Логопедия 3

 

Зимен семестър

No Дисциплина Специалност
1. Разработване на приложения за мобилни устройства Информатика 4
2. Уеб системи и технологии Информационни системи и технологии 1