гл.ас. Радослава Кралева

Снимки на Югозападен Университет "Неофит Рилски".

Изглед на ЮЗУ - 1 корпус
Изглед на ректората намираща се при първи корпус
Параклиса при първи корпус
Изглед от вътрешния двор в първи корпус
Изглед на мемориалната плоча на Неофит Рилски
Изглед на мемориалните плочи