ПРАКТИКУМ ПО УЕБ ДИЗАЙН

Уводни бележки

В настоящият курс ще бъдат разгледани основните похвати използвани при разработването на уеб сайтовете, базирани на HTML 5.2 и CSS 3.1.
Всеки може да създаде страници, една или няколко с готови софтуерни продукти, например MS Publisher, но това не означава, че след това ще може да редактира техния изходен код.
Ето защо целта на курса е не да ви научи как да използвате готовите редактори, а как да прилагате средствата на чистия HTML и съответно да го форматирате с помощта на CSS.

Упражнения

Упражнение № 1: Въведение в уеб дизайна

Упражнение № 2: Структуриране и оформяне на текст

Упражнение № 3: Използване на мултимедийна информация в HTML 5.0

Упражнение № 4: Създаване и използване на таблици в HTML 5.0

Упражнение № 5:

Упражнение № 6:

Упражнение № 7:

Упражнение № 8:

Упражнение № 9: Форми за въвеждане на данни. Методите Get и Post

Упражнение № 10: Оформяне на цялостен уеб сайт

Упражнение № 11: Подготовка за крайния тест
Необходимите материали могат да се свалят от тук: Изображения

Примерни разработки

Пример за меню изградено с CSS

Галерия с CSS и HTML

Курсови задачи

Информация за курса и курсови задачи

Литература
  1. Денис Колисниченко, HTML 5 & CSS 3 практическо програмиране за начинаещи, изд. Асеневци, 2012
  2. Иван Маджаров, "Мултимедийни документи в Internet", 2001
  3. W3C: HTML 5.1
  4. W3Schools.com - HTML 5
  5. W3Schools.com - CSS 3
Допълнителни материали
Важна информация

На 03 май 2017, по време на учебните занятия, ще се проведе крайния контролен тест. Тестът е в писмена форма, като материалите ще бъдат предоставени от преподавателя. От студентът се изисква да носи единствено химикал за писане. Материалът, който ще бъде обхванат е HTML 5.2 и CSS 3.1.
На 10 и 17 май 2015, по време на учебните занятия, ще се проведе защита на индивидуалните курсови проекти на всички студенти по групи. На всеки студент ще бъде отделено по 10 минути, в които той (тя) трябва да представи и защити своя проект. Проектите се изпращат на електронния адрес на преподавателя и се предават подробно обяснен на хартиен носител.
Изискванията за курсовата работа и тестът може да се види в точката Информация за курса и курсови задачи.