Практикум по програмиране
(Магистърски курс)

Упражнения

Упражнение № 1: Интегрирана среда за разработка на Delphi 6 и на Borland C++ Builder 6

Упражнение № 2: Работа с прозорци и диалогови съобщения   

Упражнение № 3: Използване на елементарни аритметични операции. Компонентът ActionList. Изработване на прост калкулатор.  

Упражнение № 4: Видове рамки на прозорци. Радио бутони. Полета за отметка. Цветова кутия. Списъци.   

Упражнение № 5: Работа с обектите Shape, TrackBar, ScrollBox и PaintBox

Упражнение № 6: Разработване на програма за проверка на ЕГН на български граждани

Упражнение № 7: Разработване на календар и аналогов часовник

Задачи за самостоятелна работа.