гл. ас. д-р Радослава Кралева

Знанието е сила!

Този сайт съдържа учебни материали за някои от дисциплините изучавани от студентите от специалностите "Информатика", "Информационни системи и технологии" и "Математика и информатика".

Дисциплините са разпределени по семестри за текущата учебна година.

Оценките могат да бъдат проверени на следния линк.
Последна актуализация 30.09.2018 г..

 

 

 

 

 

 

Free web counters