гл. ас. д-р Радослава Кралева

Знанието е сила!

Този сайт съдържа учебни материали за някои от дисциплините изучавани от студентите от специалностите "Информатика", "Информационни системи и технологии" и "Математика и информатика".

Дисциплините са разпределени по семестри за текущата учебна година.

Последна актуализация 24.02.2020 г..

 

 

 

 

 

 

Free web counters